Selasa, 31 Maret 2009

DOA AGAR MENJADI PEDAGANG YANG SUKSES

BISMILLAAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMAJ'ALNII WA AULAADII TUJJAARON MUBAAROKAN SHODUUQO"

Artinya:

Ya Allah, jadikanlah aku beserta anak cucuku pedagang yang berkah dan jujur.

DOA MOHON KEBAHAGIAAN

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMA INNII AS-ALUKAL FAUZA'INDAL QODHOO-I WA MANAAZILASY SYUHADAA-I WA'IISYAS SU'ADAA-I WAN NASHRU 'ALAL A'DAA"

Artinya:

Ya Allah, aku mohon kemenangan dalam hukum, tempat orang-orang syahid, kehidupan orang-orang yang bahagia, dan kemenangan dalam mengatasi musuh.

DOA MOHON PETUNJUK KEPADA ALLOH

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMA INNII AS-ALUKAT TUQOO WALHUDAA WAL'AFAAFA WAL GHINAA WALMAUTA'ALALISLAAMI WAL IIMAAN"

Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Mu ketakwaan, petunjuk, kesucian diri, kemampuan diri, kekayaan, kematian tetap berada dalam keislaman dan keimanan.

DOA SYUKUR SETELAH SELAMAT DARI BAHAYA

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALHAMDULILLAAHIL LADZII'AAFAANII MIMBAB TALAAKA BIHI WA FADHDHOLANII'ALAA KATSIIRIM MIMMAN KHOLAQO TAFDHIILA"

Artiny:

Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari bahaya yang menimpaku dan telah banyak memberikan karunia-Nya kepadaku melebihi karunia yang diberikan kepada mahluk lainnya.

DOA KETIKA TERKENA MUSIBAH

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"INNAALILLAAHI WA INNAA ILAIHI ROOJI'UUN, ALLOOHUMMA JURNII MIN MUSHIBATII WAKHLUF LII KHOIROM MINHA"

Artinya:

Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepada-Nya kami akan kembali, ya Allah berilah aku pahala dari musibah yang ku alami ini dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya.

DOA MOHON TERHINDAR DARI KEFAKIRAN DAN SIKSA KUBUR

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"LAA ILAAHAILLALLOOHUL MALIKUL HAQQUL MUBIIN"

Artinya:

Tiada Tuhan yang wajib di sembah kesuali Allah yang mempunyai kerajaan yang haq dan yang menunjukan jalan yang lurus.

DOA MOHON DIBERI KEMUDAHAN DALAM SEGALA URUSAN

BISMILLAHIRROMAANIRROOHIIM

"ROBBI YASSIR WALAA TU'ASSIR ROBBI TAMMIM BIL KHOIR"

Artinya:

Ya Tuhanku, mudahkanlah urusan dan jangan Kau persulit, Ya Tuhanku sempurnakanlah kabaikan.

Senin, 30 Maret 2009

DOA MOHON DINAIKKAN PANGKAT DAN DERAJAT

BISMILLAAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMA INNII DHO'IIFUN FAQOWWINII WA INNII DZALIILUN FA-A'IZZANII, WA INNII FAQIIRUN FA'AGHNINII YAA ARHAMARROOHIMIIN"

Artinya:

Ya Alloh, sungguh aku ini lemah, maka kuatkanlah, sungguh aku hina maka mulyakanlah, dan aku sungguh fakir mka kayakanlah, wahai Alloh yang maha penyayang.

DOA MOHON DIKABULKAN PERMINTAAN

BISMILLAAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMA INNAKA TA'LAM SIRRII WA ALAANIYA TII FAQBAL MA'DZIROTII"

Artinya:

Ya Alloh, Engkau mengetahui apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku niatkan, maka terimalah permohonanku.

DOA MOHON TETAP IMAN DAN ISLAM

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMA ASHLIH LII SYA-NII WA TSABBITNII BIL QOULITS TSAABIT FIL HAYAATID DUN-YAA WAL AAKHIROH"

Artinya:

Ya Alloh, baguskanlah dalam setiap urusanku dan tetapkanlah aku dengan perkataan yang teguh di dunia dan akhirat.

DOA SAPU JAGAT

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ROBBANAA AATINAA FIDDUN-YAA HASANATAW WAFIL AAKHIROTI HANATAW WAQINAA AZAABANNAAR"

Atinya:

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka.

DOA MOHON KEMAKMURAN HIDUP

BISMILLAHIRROMAANIRROOHIIM

"ALLOOHUMMAGFIRLII DZANBII WAWASSI'LII FII DAARII WABAARIK LII FII RIZQII"

Artinya:

Ya Allah, ampunilah dosaku, lapangkanlah tempat tinggal ku dan berkahilah rizki ku.

DOA MOHON KESELAMATAN

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLOHUMMA INNII AS'ALUKAL'AFWA WAL'AAFIYATA FIDDIINI WAL AAKHIROH "

Artinya:

Ya Allah, aku mohon kepada Mu ampunan dosa dan keselamatan dalam agama, dunia dan akhirat.

DOA SETELAH MAKAN

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

"ALHAMDULILLAHIL LADZI ATH'AMANAA WA SAQOONAA WAJ'ALANAA MINAL MESLIMIIN"

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum dan telah menjadikan kami sebagai orang-orang muslim

Minggu, 29 Maret 2009

Doa Mau Makan

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

"ALLOHUMMA BAARIKLANAA FIIMAA ROZAQTANAA WA QINAA 'ADZAABANNAAR"

Artinya:

Ya Allah berikanlah kami keberkahan di dalam rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami dan periharalah kami dari siksa api neraka.

Doa Keluar dari WC

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

"ALHAMDULILLAHIL LADZI ADZHABA ANNIL ADZA WA'AAFANII"

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari badanku dan membuatku sehat/.

Doa Mau ke WC

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALLAHUMMA INNII A'UDZUBIKA MINAL KHUBUTSI WAL KOBAAITS"

Artinya:

Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada Mu dari segala kejahatan dan kotoran.

Doa Bangun Tidur

BISMILLAHIRROHMAANIRROOHIIM

"ALHAMDULILLAHIL LAZDII AHYAANAA BA'DAMAA AMATANAA WAILAIHI NUSYUUR"

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan (membangunkan) kami kembali sesudah kami mati(tidur) dan kepada Nya lah kami kembali.

Doa mau tidur

Bismillahirrohmaanirroohiim

"BISMIKA ALLAHUMMA AHYAA WABISMIKA AMUUT"

Artinya:

Dengan nama MU Ya Allah aku hidup dan dengan nama Mu pula aku mati.

Bismilahirrohmanirrohiim

Kita mulai saja dengan kalimat "Bismillahirrahmanirrohiim".
Setiap kita akan melakukan suatu perbuatan harus diawali dengan membaca basmallah, karena Allah akan menuntun kita untuk berbuat kebaikan dalam setiap langkah kita. Arti kalimat "bismillahirrohmanirrohiim" yaitu:(dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang.

Setiap kita bertemu dengan orang lain hendaknya kita memberi ucapan salam dengan mengucapkan "Assalamu alaikim warrahmatullahi wabarrokaatuh" yang artinya (selamat sejahtera bagi kalian semua, semoga kasih sayang dan karunia Allah selalu menyertai. Dan yang mendengar salam wajib menjawab salam tersebut dengan mengucapkan "Waalaikum salam warrohmatulloohi wabarrokaatuh" yang artinya (Semoga selamat sejahtera pula selalu menyertai kalian, serta selalu memperoleh kasih sayang serta karuniaNya.

Sabtu, 28 Maret 2009

Adab berdo'a

Do’a adalah hiasan bagi orang yang saleh, doa tidak bisa lepas dari diri orang yang saleh. Karena untuk jadi orang yang saleh harus taat dan rajin beribadah kepada Allah, sedangkan do’a adalah ruh atau inti dari ibadah. Bila ingin menjadi orang yang saleh kita harus membiasakan diri untuk berdo’a dalam setiap kegiatan sehari-hari. Pembacaan do’a menjadi sangat penting agar setiap pekerjaan di mudahkan oleh Allah dalam penyelesaiannya dan kita dijaga dalam lindungan Yang Maha Kuasa.

Allah senang bila kita berdo’a kepadaNya, Allah sangat senang sekali bila setiap hambaNya memohon kepadaNya karena memang tidak semata Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaNya dan berdo’a adalah salah satu perintah Allah yang wajib dikerjakan karena do’a merupakan inti daripada ibadah itu sendiri.

Allah bahkan sangat murka dan marah apabila ada hambaNya yang tidak mau berdo’a kepadaNya. Itu tandanya hamba yang sombong dan tidak memerlukan pertolongan Allah. Padahal Allah terus mengawasi segala apa yang kita lakukan di dalam dunia ini.

“Barang siapa yang tidak mau berdo’a kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya”

Manfaat do’a yaitu

 1. Dapat menguatkan iman dan takwa
 2. Membetuk budi pekerti luhur dan akhlak mulia
 3. Do’a menjadikan kita lebih sabar, istiqomah serta teguh dalam pendirian
 4. Do’a dapat menolak marabahaya dan musibah

5. Doa dapat membuka pintu rizki dan rahmat Allah.

6.

Sopan santun dalam berdo’a

 1. Mengucapkan kalimat tahmid, shalawat dan diakhiri dengan membaca amiin
 2. menghadap kiblat,kedua tangan diangkat, dan mengulang do’a sebanyak 3 kali
 3. Khusuk dan tenang
 4. Tidak pernah putus asa
 5. Tidak berdo’a untuk berbuat dosa
 6. Bersuara pelan dan ikhlas hati

Orang –orang yang dikabulkan do’anya

 1. Bersuara pelan dan ikhlas hati
 2. Orang yang teraniaya
 3. Orang-orang yang sedang dalam bahaya
 4. Kedua orang tua kepada anaknya
 5. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya
 6. Orang yang berpuasa sampai tiba waktu berbuka
 7. Seorang muslim yang mendo’akan saudaranya ang tidak ada ditempat
 8. Orang yang bertsubat dari dosa-dosanya

Senin, 23 Maret 2009

prakata

Assalamu alaikum wr.wb.
Apa kabar anda hari ini?.....
Semoga Allah Swt beserta kita semua amin........

Dengan Media ini, mari kita ciptakan tali silaturrahmi antar sesama umat muslim, mudah-mudahan kita menjadi muslim yang diridhoi Allah Swt.
Dan semoga anak cucu kita kelak menjadi anak yang shaleh yang di harapkan oleh kita semua amiin......

Untuk itu mari kita berbagi sedikit ilmu demi kemajuan kita dan umat muslim pada umumnya.